Изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/389
25 Септември 2020

Уважаеми клиенти,

Във връзка с ползваната от Вас услуга,  Ви информираме относно предприетите от страна на ePay.bg действия за изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/389 за задълбочено установяване идентичността на платеца при плащания с карти в Интернет. При плащане с карта в Интернет, ще се прилага процедура за установяване идентичността на платеца, което ще се извършва чрез въвеждане от клиента на парола и еднократен код, с които ще потвърждава плащането или по друг договорен с издателя на картата начин. Издателите на карти имат задължение да уведомят клиентите си за предвидените от тях методи, чрез които ще извършват задълбочено установяване на картодържателите при плащане в Интернет.