Общи условия

Сайтът https://sport.vik-vidin.com/  е собственост и се администрира от „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД – гр.Видин


 Общите условия описани в това споразумение важат за всички потребители на http://sport.vik-vidin.com/
 

За да ползвате услугите предоставени от сайта, Вие трябва да се запознаете и приемете посочените Общи условия. Ако не приемате тези условия, Вие не може да използвате  http://sport.vik-vidin.com/ и услугите, предоставени в него.


 „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време без предварително известие, като публикува допълненията и измененията в сайта.


 Потребител е всяко лице, което се е регистрирало в  http://sport.vik-vidin.com/ и използва услугите, предоставени от сайта.
 Потребителят се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация.


 Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.


 Задължително условие за издаване на платежен документ и удостоверяване на плащане е  при попълване на регистрацията потребителят да предостави пълни и верни данни.


 Администраторът на  http://sport.vik-vidin.com/ има право да закрие и/или изтрие, ограничи достъпа до информация, услуги или профил на произволен потребител/и, по своя преценка и без право на преразглеждане при нарушаване на Общите условия.


Потребителите на  http://sport.vik-vidin.com/ се съгласяват, че сайтът не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните от тях материали.


 Потребителят се съгласява:
•    Да спазва добрия тон
•    Да пише на кирилица
•    Да не агитира към расова, полова или етническа дискриминация
•    Да не поства едносрични и повтарящи се материали, коментари, текстове, снимки, видео материали


„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД има право да извършва всякакви санкции, свързани с услугите, които предоставя, ако е получило за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че Потребителят е нарушил Общите условия.
 
   „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.


 „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители в качеството си на администратор на лични данни, съгласно Удостоверение на Комисията за защита на личните данни.


  „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД не носи отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена в сайта.


  „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД не носи отговорност за невярна информация, предоставена от потребителя, във връзка с извършената регистрация. В случай на установяване на такава,  „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на потребителя, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от сайта.  „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД не носи отговорност в случай на претърпени от потребителя вреди в резултат на предоставени от него (потребителя) на трети лица име и парола за достъп до базата на сайта.
 
Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на http://sport.vik-vidin.com/ , не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.


 В http://sport.vik-vidin.com/ е забранено публикуването на порнографски, педофилски или други забранени от законодателството в Република България текстове, снимки и видео материали.