Презаверка на билетите

Билети се презаверяват в следните случаи:

 

- Природно бедствие.

 

- Повреда в осветлението.

 

- Обилен снеговалеж, заледен терен и дебела снежна покривка.

 

За да бъде презаверен билет е нужно в резервирания от вас час да се явите на игрището. В случай, че ползването е възпрепятствано, служителят ще ви презавери билета, като опише на гърба му причината, поради която ползването на игрището е невъзможно, след което ще постави дата и подпис. Срок за презаверяване на билет - 7 работни дни.

 

Билети без посочена причина и подпис няма да се считат за  презаверени!